אלבום בדיקות – נמל יפו

1- נמל יפו (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
סירות מחלידות זרוקות בנמל
7- נמל יפו (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
נמל יפו הרבה תיירים ומטיילים
8- נמל יפו (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בית המכס המנדטורי שנבנה על יסודות בית המכס הטורקי
9