בנו את הארץ

במשך כ-35 שנה היה בני גבירצמן עורך חדשות ועורך מדור התחבורה ב”ידיעות אחרונות”, עד שפרש לגימלאות.
בשנים 1975-1979 הוא גם ערך את הדו-ירחון “טבע וארץ”, ביטאון החברה להגנת הטבע.
בני גבירצמן הוא בעל תואר ראשון של אוניברסיטת בר-אילן בגיאוגרפיה ובלימודי ארץ ישראל.
כיום הוא מתמקד, כתחביב ובהתנדבות למועצה לשימור אתרי מורשת, בהכנת מצגות בנושאים הקשורים בידיעת
הארץ ובהיסטוריה שלה.