בניית אלבום צפת

       
xxxxx / 2 - סימטא בקרית האמנים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
סימטאה בקריית האמנים בצפת
xxxxx / 3 - עמדת השמירה של המשטרה העירונית המנדטורית (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הפיל בוקס בסמוך לבניין המשטרה ההמנדטורי בצפת
xxxxx / 4 - סמטא בקריית האמנים בצפת (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
סימטאה בקריית האמנים בצפת,מרפסות עם סורגים אופיינים לבנייה ההיסטורית
בעיר העתיקה. קשת שהוקטנה בתקופה מאוחרת יותר
xxxxx / 6 - בית רב שכבתי בצפת העתיקה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
צפת, רובע האמנים , קריית האמנים
xxxxx / 9 - קשת בסימטת אלשיך, צפת העתיקה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
סמטה ברובע היהודי בצפת, ליד בית כנסת אלשיך
xxxxx / 13 - צפת הר כנען (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שני מגדלי המים בקריית שרה בהר כנען