אודות

“אבני מורשת מציגות בסביבה דיגיטלית”, פורטל אינטרנטי המתמקד בהנגשת תכנים בסביבה דיגיטלית של מבנים ואתרים היסטוריים.

הנושאים המונגשים לציבור הם:

  • אתרים ומבנים בעלי חשיבות היסטורית, מקומית, לאומית וישראלית
  • אתרים ומבנים המהווים דוגמה לתרבויות של קהילות שונות
  • אתרים בהם פעלו מנהיגים, בנו ותרמו להתפתחות המדינה
  • מבנים או מכלול מבנים המהווים אבני מורשת באדריכלות הארץ-ישראלית

הפורטל “אבני מורשת מציגות בסביבה דיגיטלית” הוקם ביוזמת מתנדבי המעבדה לחדשנות ומחלקת החינוך של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
הפורטל נמצא בתהליך מתמשך של הנגשת תכנים חדשים לציבור.

צוות הפורטל:  מתנדבי המעבדה לחדשנות
בניית הפורטל: יצחק זילוביץ
עיצוב גרפי: זאב הררי
חווית משתמש: ברוך ניב
יועץ: ראובן ברנר

המעבדה לחדשנות – במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

העידן הטכנולוגי יוצר אתגרים חדשים שהולכים ומתפתחים. בפני המועצה לשימור אתרי מורשת ניצב האתגר של פיתוח היכולות הטכנולוגיות, זאת  למען בולטות ומצוינות בחינוך למורשת.

שפת התקשורת במרבית השכבות באוכלוסייה היא שפה שמתבססת על חדשנות טכנולוגית. במעבדה לחדשנות אנו מפתחים תשתית שתאפשר הנגשה של תכנים חווייתיים, החל מהשלב שהציבור גולש באינטרנט בבית, במהלך הנסיעה ברכב ובזמן הסיורים באתרי מורשת ובמוזיאונים.

השילוב של טכנולוגיות חדשות באתרים ובמוזיאונים יאפשר ליצור חוויות אינטראקטיביות הכוללות הנגשת התכנים ומיקודם לקהל היעד, יצירת תכנים שיאפשרו תהליכי למידה ומחקר מתמשכים, חשיפה לתכנים בעולמות ווירטואליים ועוד.

את המעבדה לחדשנות במורשת מפעילים מתנדבים, תוך התמקדות בשלושה תחומים:

  • הפקת תכנים בפלטפורמות דיגיטליות
  • פיתוח טכנולוגיות להנגשת תכנים של אתרי המורשת ושימור המבנים
  • שיווק בפלטפורמות דיגיטליות