אגוז קשה: עזה 1917

התפקיד שמילאה עזה במלחמת העולם הראשונה, כאשר חסמה את התקדמותו של הצבא הבריטי בדרכו לכיבוש ארץ-ישראל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *