צבא אנדרס

סיפורו של “הקורפוס השני” הפולני, שהחזיר
לצבא פולין את הכבוד שאבד לו עם קריסתו מול
.הפלישה הנאצית בספטמבר 1939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *