כן לזקן

הערה: יש להציב את הסמן על כל תמונה כדי להרחיבה

אל אתרי המורשת עם דוד בן-גוריון
סיור במקוה ישראל
סיור במכון איילון
קפה אצל הוויצמנים
“ביקור במוזיאון “בית יוסף באו
ביקור בצריף פולה ודוד בן-גוריון
סיור ברשל”צ