עמוד הבית

אבני מורשת מציגות בסביבה דיגיטאלית

“אבני מורשת מציגות בסביבה דיגיטלית”, פורטל אינטרנטי המתמקד בהנגשת תכנים בסביבה דיגיטלית.

הנושאים המונגשים לציבור הם:

  • אתרים ומבנים בעלי חשיבות היסטורית, מקומית, לאומית וישראלית
  • אתרים ומבנים המהווים דוגמה לתרבויות של קהילות שונות
  • אתרים בהם פעלו מנהיגים, בנו ותרמו להתפתחות המדינה
  • מבנים או מכלול מבנים המהווים אבני מורשת באדריכלות הארץ-ישראלית

הפורטל “אבני מורשת מציגות בסביבה דיגיטלית” נמצא בתהליך מתמשך של הנגשת תכנים חדשים לציבור.